تجهیزات هشدار دهنده (آژیر،فلاشر،بلندگو و … )

امروزه در اکثر ساختمانها اعم از اداری ، تجاری و یا مسکونی ، همچنین سایتهای مختلف صنعتی ، استفاده از سیستم هشدار دهنده حریق مناسب متشکل از  آژیر ، بلندگو ،چراغهای گردان و یا چشمک زن به همراه شستی اعلام حریق ( Manual call point  ) لازم و ضروری می باشد .

صدای ایجاد شده توسط این تجهیزات باید در شرایط مختلف کاری قابل تشخیص بوده در صورتیکه بعلت نویز و صداهای محیط کار و احتمال استفاده از گوشی توسط پرسنل ، امکان شنیده شدن آن میسر نباشد این سیستم باید به تجهیزات بصری هشدار دهنده مانند چراغهای گردان و چشمک زن نیز مجهز باشد .

در اماکن عمومی که نفرات آشنایی کافی با شرایط تخلیه اضطراری محل را ندارند ، استفاده از سیستم صوتی جهت اطلاع رسانی نیز توصیه می گردد .انتخاب و طراحی سیستم مناسب هشدار دهنده که تناسب با محل بکار گیری این تجهیزات داشته باشد ، یکی از نکات مهم و قابل توجه در طراحی سیستمهای اعلام حریق خصوصا در سایتهای صنعتی می باشد .

 

توجه به شرایط محیطهای پر خطر و در نظر گرفتن تجهیزات مقاوم در برابر حریق و ضد انفجار و ذاتا ایمن ( Intrinsically Safe  ) همچنین تطابق با شرایط کار در سایتهای ساحلی و یا فراساحلی با ریسک وجود گازهای قابل انفجار از مشخصات یک طراحی مناسب می باشد .

 

انتخاب تجهیزاتی با پوشش مقاوم به شرایط آب و هوایی و در صورت نیاز ترکیب آژیر های صوتی با چراغهای هشدار دهنده در یک تجهیز ، انتخاب رنگهای مختلف در هشدار دهنده های بصری و در صورت لزوم در نظر گرفتن قابلیت پوشش صوتی فضاهای باز و وسیع و استفاده از شستی های اعلام حریق با رنگهای مختلف و جنسهای مقاوم ، از دیگر موارد کلیدی طراحی سیستم اعلام حریق محسوب می گردد .

 

ویدئوی معرفی کمپانی E2S پیشرو در تولید تجهیزات هشدار دهنده