دوره آموزشی پالایشگاه تهران – نحوه کار با نرم افزار CAD