سمینار سیستمهای نوین اعلام و اطفا حریق – مشهد

 

سمینار با مشارکت نماینده مشهد ، شرکت آرتا انرژی با دعوت از مدیران و کارشناسان اعلان و اطفا حریق ، مهندسین برق و ابزار دقیق از سازمانها و صنایع مختلف خراسان رضوی در سالن سمینار هتل پردیسان به مدت 5 ساعت برگزار گردید .

موارد شاخص ارائه شده در سمینار 

معرفی سیستمهای نوین اعلان حریق شامل سیستمهای VESDA  (سیستم مکشی شناسایی دود ) و  OSID ( سیستم شناسایی دود به کمک پرتوهای  UV  و IR )

معرفی سیستمهای نوین اطفا حریق Local Application

معرفی سیستم اطفا حریق اتوماتیک Total Flooding با گازهای FM200 , IG و Co2

در جریان این سمینار ، سیستم FireDETEC  از کمپانی Rotarex ، “تجهیز اتوماتیک اعلان و اطفاء حریق گازی جهت نصب  بر روی تابلو های برق و کنترل” ، مورد تست قرار گرفت و شعله ایجاد شده در داخل تابلوی برق را بطور کامل اطفاء نمود .

همچنین طی نمایش نمونه تجهیزات F&G از کمپانی های Honeywell  و  Spectrex  و  Xtralis  و E2s توضیحات تکمیلی به شرکت کنندگان ارائه گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.