سمینار معرفی سیستم های تخصصی اطفاء گازی شرکت انتقال گاز

 

این سمینار با همراهی مدیران ارشد کمپانی Rotarex در محل ستاد مرکزی شرکت انتقال گاز با حضور بیش از 20 نفر از کارشناسان و مدیران ایمنی و آتش نشانی و ابزار دقیق و تعمیرات و … از دفتر مرکزی و مناطق 3 و 7 عملیات انتقال گاز ، همچنین همراهی غیر حضوری بیش از 100 نفر مدیران و کارشناسان سایر مناطق سطح کشور از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید .

از رئوس مطالب ارائه شده در این سمینار می توان به تشریح مباحث فنی قطعات اصلی سیستم ، کاربردهای سیستمهای اطفاء گازی ، مزایا و معایب گازهای مختلف و در نهایت رویه های تعمیر و نگهداری سیستم ها اشاره نمود .