توانایی طراحی سیستم اطفا حریق متناسب با انواع مختلف کاربری فضاهای یک پروژه اعم از ساختمانی یا صنعتی ، یکی از چالشهای اصلی کارفرمایان در انتخاب پیمانکاران سییستمهای اطفاء حریق می باشد . انتخاب سیستم اطفاء حریق گازی بصورت Total Flooding  و  یا  Local Application دارای تاییدیه های Vds و یا  FM  و UL با امکان استفاده از گازهای IG  ، FM200  ، Co2  و  NOVEC ، با توجه به مزیتها و محدودیتهای هر یک از این سیستمها ، از پیچیدگی بالایی برخوردار می باشد که این شرکت با سابقه ای بالغ بر 10 سال فعالیت حرفه ای در این حوزه و اشراف به کلیه مسایل فنی مربوطه ، تخصص لازم جهت آنالیز شرایط پروژه و ارائه بهترین راهکارهای اطفا حریق گازی را دارا میباشد .

طراحی سیستمهای اطفا آبی ، فوم و Twin agent نیز از دیگر تخصصهای این شرکت در حوزه اطفاء حریق میباشد. این سیستمها نیز مطابق با استاندارادهای معتبر بین المللی و در سایه همکاری نزدیک با کمپانیهای Bermad ،  Tema Sistemi  ،  Viking  و …. ارائه می گردند .