این شرکت با بهره گیری از پرسنل دوره دیده و مجرب در حوزه تجهیزات و سیستمهای اعلام حریق و با توجه به نمایندگی و همکاری بلند مدت با کمپانی های معتبری همچون Hochiki و  NSC و Xtralis – VESDA  و Berica Cavi و …مبادرت به ارائه خدمات مشاوره ای و همچنین طراحی و مهندسی سیستمهای اعلام حریق جهت پروژه های مختلف ساختمانی ، صنعتی و … می نماید .

تیمهای اجرایی این شرکت متشکل از تکنسینهای دوره دیده و دارای گواهینامه های بین المللی  ، توانایی انجام پروژه های اجرایی این حوزه را در سراسر کشور دارا می باشند.