سیستم CO2

 

گاز Co2 گازی بی‌رنگ، بی‌بو و از لحاظ شیمیایی خنثی است که هم به‌راحتی در دسترس و هم از لحاظ الکتریکی نارسانا است. اصولاً در یک منطقه‌ی حفاظت‌شده، با پایین آوردن سطح اکسیژنی که به سوختن کمک می‌کند، باعث خاموشی آتش می‌گردد. این مکانیسمِ اطفاء آتش، سیستم Co2 را بسیار مؤثر و نیازمند کمترین تمیزکاری می‌کند. اما باید به‌طورمعمول در مکان‌های خالی از نفرات مورداستفاده قرار گیرد و در غیر این صورت کارکنان هنگام فعال شدن سیستم ، جهت تخلیه محل مطلع گردیده ،از تماس با آن خودداری کنند. ممکن است در سیستم اطفای حریق CO2 از این گاز به روش Total Flooding استفاده شود ولی دی‌اکسید کربن تنها عامل گازی است که می‌تواند به روش استفاده‌ی موضعی ( Local Application ) نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم اتوماتیک اطفا حریق Total Flooding:

سیستم اتوماتیک اطفا حریق Local Application :

عملکرد اطفاء این سیستم به این ترتیب است که یک تیوب حساس به حرارت در داخل فضای تجهیزات ،و در کنار نقاط  High-risk نصب میگردد .این تیوب به شیر اتوماتیک سر سیلندر حاوی گاز خاموش کننده Co2 متصل میباشد. در صورت ایجاد شعله ویا افزایش حرارت از حد مجاز ، این تیوب ذوب و سوراخ میگردد و با افت فشار گاز نیتروژن داخل تیوب ، سیستم توسط شیر اتوماتیک فعال شده ، گاز Co2 از نازل گاز (در سیستم غیر مستقیم ) ویا ازنقطه پارگی تیوب ( درسیستمهای مستقیم ) در محل تخلیه و در کمترین زمان اطفاء حریق انجام می گردد.

 

مزایای سیستم اطفا حریق Local Application :

  • اطفاء سریع و موثر از نزدیکترین نقطه ممکن
  • نصب ساده سیستم با انعطاف بالا
  • عملکرد اتوماتیک سیستم بدون نیاز به برق و تجهیزات مکانیکی
  • کاهش چشمگیرصدمات انسانی
  • کاهش چشمگیرتخریب تجهیزات ناشی از آتش وبه حداقل رساندن زمان بازسازی
  • حذف صدمات ناشی از عملکرد سیستم های آبی اسپرینکلر
  • حذف صدمات ناشی از گرد و غبار و چربی حاصل از عملکرد سیستم آیروسل
  • مقرون به صرفه و با حداقل هزینه

ویدئو نحوه عملکرد سیستم اتوماتیک اعلام و اطفا حریق FireDETEC در تابلوهای برق و کنترل

ویدئو نحوه نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق اتوماتیک FireDETEC