سیستم FM200

 

گاز FM200 قابلیت اطفا در کلاس های حریق A,B,C,D,E را دارا میباشد و به طور گسترده در اطفا کلاس E که مربوط به تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی است ، مورد استفاده قرار می گیرد  . نحوه عملکرد آن به صورت سیلابی در محیط تحت حفاظت بوده ، با پرکردن محیط تحت حفاظت و رقیق کردن اکسیژن محیط و نیز شکستن زنجیره حریق عمل اطفا را انجام میدهد.

از آنجایی که گاز FM200 از قیمت نسبتا بالایی برخوردار میباشد ،لذا در مواردی که فضای کمی تحت پوشش قرار میگیرد، مقرون به صرفه می باشد.

سیستم اتوماتیک اطفا حریق Total Flooding:

اجرای سیستم FM200 برای اتاق های سرور، اتاق کامپیوتر، دیتا سنتر و … نیازمند انجام لوله کشی برای سایت مورد نظر بوده ، از جمله ملزومات دیگر اجرای این سیستم مهار کردن سیلندرها توسط براکت می باشد که به دلیل مسایل فنی و ویژگی گاز FM200 ،کپسول های مورد استفاده باید در نزدیکی محل حریق و عمدتا در داخل اتاق سرور، اتاق کامپیوتر… قرار داده شوند .

از سایر تجهیزات مورد استفاده در این سیستم اطفا می توان به شیر برقی فعال ساز ، شیلنگ های فشار قوی تخلیه و نازل های مخصوص برای تخلیه در محیط تحت حفاظت اشاره کرد.

سیستم اتوماتیک اطفا حریق Local Application :

عملکرد اطفاء این سیستم به این ترتیب است که یک تیوب حساس به حرارت در داخل فضای تجهیزات ،و در کنار نقاط  High-risk نصب میگردد .این تیوب به شیر اتوماتیک سر سیلندر حاوی گاز خاموش کننده FM200 متصل میباشد. در صورت ایجاد شعله ویا افزایش حرارت از حد مجاز ، این تیوب ذوب و سوراخ میگردد و با افت فشار گاز نیتروژن داخل تیوب ، سیستم توسط شیر اتوماتیک فعال شده ، گاز FM200 از نازل گاز (در سیستم غیر مستقیم ) ویا ازنقطه پارگی تیوب                   ( درسیستمهای مستقیم ) در محل تخلیه و در کمترین زمان اطفاء حریق انجام می گردد.

 

مزایای سیستم اطفا حریق Local Application :

  • اطفاء سریع و موثر از نزدیکترین نقطه ممکن
  • نصب ساده سیستم با انعطاف بالا
  • عملکرد اتوماتیک سیستم بدون نیاز به برق و تجهیزات مکانیکی
  • کاهش چشمگیرصدمات انسانی
  • کاهش چشمگیرتخریب تجهیزات ناشی از آتش وبه حداقل رساندن زمان بازسازی
  • حذف صدمات ناشی از عملکرد سیستم های آبی اسپرینکلر
  • حذف صدمات ناشی از گرد و غبار و چربی حاصل از عملکرد سیستم آیروسل
  • مقرون به صرفه و با حداقل هزینه