سیستم Inert Gas) IG)

 

با توجه به افزایش روز افزون تمایل به بکارگیری خاموش کننده های “سبز ” و دوست دار محیط زیست ، امروزه ، IG  بهترین انتخاب از میان سایر مواد Clean Agent محسوب می گردد .

این خاموش کننده از ترکیب گازهای نیتروژن ، آرگون و در مواردی Co2  به اشکال ذیل تشکیل می گردد .

ردیف انواع خاموش کننده های IG آرگون

(Ar )

نیتروژن

( N2 )

دی اکسید کربن

( CO2 )

1

IG 100

100%

2

IG 01

100%

3

IG 55

50%

50%

4 IG 541 40% 52%

8%

 

 

این گاز با کاهش میزان اکسیژن به حداقل میزان قابل  تنفس  ، آتش را مهار می نماید .به این منظور جهت طراحی سیستم باید میزان تهویه هوا و حجم کلی محل مورد نظر در محاسبات مورد توجه قرار گیرند .

ویدئو نحوه عملکرد سیستم IG

بررسی مزایای استفاده از این سیستم : 

1- کیفیت و کارایی

 • خاصیت اطفاء کنندگی بسیار بالا
 • سرعت بالای اطفا حریق
 • مدت ماندگاری بیشتر در جلوگیری از ایجاد حریق مجدد

2- مقرون به صرفه

 • هزینه ناچیز شارژ محدد
 • در دسترس بودن گاز خاموش کننده
 • کاهش هزینه های نگهداری
 • امکان استفاده از یک سیستم برای پوشش فضاهای مختلف

3- تاثیرات بر محیط زیست

 • تطابق 100% خاموش کننده با اتمسفر
 • عدم وجود  اثرات تخریبی بر لایه ازون
 • عدم وجود  اثرات گلخانه ای و گرمایش زمین
 • بدون اثرات ثانوی و مواد حاصل از اطفاء

4- قابلیت انعطاف و تطابق با شرایط

 • وجود 4 نوع مختلف از خاموش کننده و امکان تطابق با شرایط و ریسکهای حریق
 • عدم نیاز به تغییر قطعات و ادوات سیستم برای بکارگیری هر یک از انواع IG
 • در دسترس بودن کلیه انواع IG

5- ایمن برای انسان و تجهیزات

 • امکان استفاده در مکان هایی که نفرات حضور دارند
 • غیر سمی برای تنفس – میزان اکسیژن برای تنفس خطرناک نیست
 • فشار پایین کار در مانیفولد و لوله کشی ها

ویدئو بررسی انواع خاموش کننده های IG  و مقایسه مزایای آنها

ویدئو بررسی کلیه اجزاء سیستم اطفا حریق INEREX  و بررسی نحوه عملکرد آنها