شرکت نفت و گاز پارس – اطفاء حریق Co2 سکوهای SPD 7 – SPD 11

 

کارفرما : شرکت نفت و گاز پارس POGC

محل پروژه : عسلویه – میدان گازی پارس جنوبی – تاسیسات فراساحلی

عنوان پروژه :تامین قطعات و باز راه اندازی سیستم اطفا حریق CO2 سکوهای  SPD7 , SPD 8 , SPD 9 , SPD10 , SPD 11

شرح پروژه : بررسی وضعیت سیستمهای موجود در سکوهای استخراج گاز و طراحی سیستمهای جایگزین و تامین قطعات جدید جهت جایگزینی با تجهیزات معیوب موجود و باز راه اندازی کامل سیستمهای اطفا حریق Total Flooding با گاز CO2