کارخانه گندله سازی سنگ آهن سنگان سیستم اعلام و اطفاء حریق

 

کارفرما : شرکت سنگ آهن سنگان

محل پروژه : کارخانه گندله سازی سنگ آهن سنگان – شهرستان خواف – خراسان

عنوان پروژه : طراحی ، تامین و نصب سیستمهای اعلام و اطفا حریق فاز 2 گندله سازی سنگ آهن سنگان ( EPC )

شرح پروژه : بررسی پروژه و انجام محاسبات مهندسی و طراحی سیستمهای متناسب با کاربری های مختلف بخشهای کارخانه شامل :

  • سیستمهای اطفا گازی اتوماتیک با گاز IG جهت تونل کابل
  • سیستمهای اعلان حریق جهت تونل کابل
  • سیستمهای اطفا آبی با استفاده از دیلاژ ولو جهت پستهای برق
  • سیستمهای اعلان حریق جهت پستهای برق
  • سیستمهای اعلان حریق برای ساختمانهای اداری
  • تجهیزات و مواد حفاظت در برابر حریق ( Passive Fire Protection )  شامل Fire Door , Fire stop Material , …