کنترل پنل حریق

 

پنل های حریق اعم از اعلام و اطفا حریق ، بعنوان اصلی ترین آیتم یک سیستم اعلام حریق محسوب می گردد . تمامی تجهیزات شامل دتکتورها ، شستی های اعلام حریق ، آژیرها ، بلندگوها و … با اتصال به پنلهای حریق ضمن تامین برق مورد نیاز از این پنلها ، طی تبادل اطلاعات ، شناسایی و اعلام حریق و فعال سازی تجهیزات اطفاء را میسر می نمایند.

انتخاب بهترین و مناسب ترین پنل جهت تطابق با شرایط پروژه و عملکردی متناسب با نیازهای تعریف شده ، یکی از مهمترین اصول طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق می باشد که با در نظر گرفتن فاکتور های تعیین کننده ذیل ، بدرستی امکان پذیر خواهد بود:

زون بندی پنل:

تمامی پنلهای اعلام حریق که مطابق با استاندارد BS 5839 طراحی شده اند ، منطقه مورد پوشش را به قسمتهای مختلف ( ZONE ) تقسیم نموده ، تا امکان شناسایی محل حریق در هر یک از مناطق را امکان پذیر نماید . هر پنل اعلام حریق قابلیت تعریف تعداد مشخصی زون را دارند که متناسب با مشخصات پروژه و تعداد زونهای مورد نیاز ، پنل اعلام حریق مناسب ، مشخص می گردد .

 

نوع پنل :

پنلهای اعلام حریق با توجه به روشهای مختلف شناسایی و تکنولوژی متفاوت در تجهیزات آشکار ساز حریق ، به انواع ذیل تقسیم می گردند :

1- پنلهای کانونشنال یا متعارف :

این پنلها عمدتا در سیستمهای اقتصادی و با امکانات اولیه اعلام حریق بکار برده می شوند . در این سیستمها کلیه تجهیزات در هر زون و بصورت سری نصب میگردند و در این مدارها نهایتا آخرین تجهیز مجددا به پنل متصل می شود . جهت اتصال تجهیزات هشداردهنده مانند فلاشر ها و بلندگوها و … از مدار دیگری استفاده می گردد. در هنگام حریق پنل زون مربوطه را مشخص و سیستم هشداردهنده را فعال مینماید . از معایب این سیستم ها میتوان به عدم امکان شناسایی محل دقیق حریق با توجه به وجود حدودا 32 دتکتور در هر زون ، اشاره نمود .

2- پنلهای کانونشنال 2 سیمه :

به منظور رفع مشکل کابل کشی مربوط به مدار تجهیزات هشدار دهنده ، در این پنلها از دو سیم جهت امکان اتصال همزمان تجهیزات شناسایی و هشدار دهنده بصورت سری در یک مدار استفاده شده است . در چنین شرایطی نیاز به انجام کابل کشی مجزا برای مدار تجهیزات هشداردهنده مرتفع می گردد ولی همچنان امکان شناسایی محل دقیق حریق میسر نمی باشد .

3- پنلهای آدرس پذیر :

این پنلها که از تکنولوزی پیشرفته تری بهره میبرند تمامی تجهیزات مربوط به هر زون به کابلی که بصورت لوپ از پنل خارج و به هر تجهیز بصورت سری متصل می گردد ، قبل از بازگشت به پنل متصل میگردند . در این روش ، پنل قادر به شناسایی جداگانه هر تجهیز و نهایتا زون مربوطه خواهد بود . در هنگام حریق پنل ضمن مشخص کردن زون مربوطه ، تجهیز اعلام کننده و نتیجتا محل دقیق  حریق را تعیین می نماید .

پنلها از نظر تعداد زون ، تعداد لوپ ، امکان اتصال به سیستمهای اطفاء حریق و یا سیستمهای جانبی دیگر ، امکان کار با ریموت کنترل و …. دارای تنوع فراوانی هستند .