پروژه های اخیر

شرکت نفت و گاز پارس –  اطفاء حریق Co2 سکوهای SPD 7 – SPD 11

شرکت نفت و گاز پارس – اطفاء حریق Co2 سکوهای SPD 7 – SPD 11

کارخانه گندله سازی سنگ آهن سنگان       سیستم اعلام و اطفاء حریق

کارخانه گندله سازی سنگ آهن سنگان سیستم اعلام و اطفاء حریق

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم   سیستم اعلام حریق Rimseal

مجتمع گاز پارس جنوبی پالایشگاه پنجم سیستم اعلام حریق Rimseal

پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران          پیاده سازی سیستم هوشمند CAD

پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران پیاده سازی سیستم هوشمند CAD

پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده