با توجه به شرایط پر ریسک صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ، وجود سیستمهای شناسایی شعله و نشت گاز و اندازه گیری و انتقال اطلاعات آن به پنلهای کنترلی جهت انجام اقدامات سریع و مناسب و جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر جانی و مالی احتمالی ، جزء لاینفک پروژه های نفتی در سراسر جهان می باشد .

اشراف فنی متخصصین ویژن آرتا سیف در استفاده از دقیق ترین تجهیزات شناسایی F&G از کمپانیهایی همچون Honeywell  ،  Crowcon  ،  Scame ،  E2s ،  Protectowire ،  Spectrex و … که پیشروان تکنولوژی در این حوزه محسوب می گردند ، موجب موفقیت این شرکت در تجهیز بسیاری از پروژ ه های ملی کشور گردیده است .